Obec Stražisko

Povinně zveřejňované informace

Obec Stražisko má povinnost zveřejnit zejména tyto informace:
1

Oficiální název

Obec Stražisko
2

Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení.
3

Organizační struktura

4

Kontaktní spojení

5

IČO

00288829
6

DIČ

CZ00288829, plátce DPH: ano
7

Účet

6029-701/0100
8

Rozpočet v tomto a předchozím roce

Schválený rozpočet, rozpočtové změny a návrh rozpočtu najdete v sekci Dokumenty.
9

Žádosti o informace

Místo a způsob jak žádat o informace najdete v dokumentech o informacích ».
10

Příjem žádostí a dalších podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí se dozvíte v dokumentech o informacích ».
11

Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech je uveden v dokumentech o informacích ».
12

Formuláře

Formuláře lze získat v místě obecního úřadu nebo na těchto stránkách v sekci Formuláře.
13

Návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací lze získat v dokumentech o informacích »
14

Nejdůležitější předpisy, zákony a nařízení

15

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník je k nahlédnutí v místě úřadu a je také vyvěšen v dokumentech o informacích ».
16

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Tento dokument naleznete v sekci Dokumenty.
17

Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, kterou jsou povinným subjektem a jsou pravidelně navázány na rozpočet naleznete v sekci Dokumenty.
Webdesign: Atomio Web s.r.o. © 2005-2019, vytvořeno v systému Obecní Web 2 pro Obec Stražisko, Administrace