Obec Stražisko

Obecní úřad

Poplatek za odvoz komunálního odpadu v roce 2015 se vybírá v částce 600,-Kč na osobu, pro osoby s trvalým bydlištěm v obci, splatný k 28.2.2015. Pro chataře 600,-Kč na nemovitost splatná k 31.8. 2015 v kanceláři OÚ Stražisko, nebo na účet obce 6029-701/0100 VS- číslo chaty a do sdělení- katastr umístění nemovitosti (Stražisko, Maleny , Růžov):

Zastupitelstvo obce Stražisko na svém řádném veřejném zasedání dne 4.června 2012 schválilo Obecně závaznou vyhlášku o zákazu volného pobíhání zvířat po obci a zajištění čistoty veřejného prostranství.

V případě nedodržení této vyhlášky, může být zvíře na náklady majitele odvezeno do útulku.

V rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012, proběhla v naší obci stavební úprava Křížové cesty ke kostelu Andělů Strážných. Tento projekt obnovy se uskutečnil za finanční podpory Olomouckého kraje.Stavbu realizovala firma Stamo Konice.Zpět na seznam textů »
Webdesign: Atomio Web s.r.o. © 2005-2019, vytvořeno v systému Obecní Web 2 pro Obec Stražisko, Administrace